فرشگاه بگ نت از خدمات کانفیگ سرور کامپایلر استفاده میکند.